PRO POŘADATELÉ

Stage plan

Stage plan

Standardně jezdíme hrát s jedním kytaristou vlevo. Druhý kytarista vpravo vystupuje zpravidla jen na větších festivalech.